GUN IN THAILAND
21,05, 2018, 06:52:40 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
Google
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คุณสมบัติ+เอกสารการขอใบ ป.3 ของมือใหม่ และระเบียบการขอ ป.12 พกพา  (อ่าน 42418 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
26,01, 2015, 16:20:00
บิ๊กเสก โรงเรียนนายล้านฯ
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,424« ตอบ #30 เมื่อ: 26,01, 2015, 16:20:00 »

การขออนุญาต ให้มี และ ใช้ อาวุธปืน  โอนจากบุคคล มรดก ย้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                           
- บรรลุนิติภาวะ                           
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                           
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                           
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                           
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา   
                        
เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน                           
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                           
     ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ                           
  - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                           
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ                           
     และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                           
  - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป                           
  - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น                           
   - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                           
   - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน                           
     หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
      หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ                           
     ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน                           
     เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา                           
  - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป                           
     หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป                           
  - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล                           
  - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน                           
  - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)                           
    ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน                           
  - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)                           
    ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
      พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย                           
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                           
  - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน                           
    มาประกอบการพิจารณา                           
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง                           
การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
  - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
    30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
  - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
  - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
  - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
    นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
  - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
  - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
การแจ้งการย้ายอาวุธปืน
  - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
    วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
  - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม                  
การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน                  
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
  - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                  
  - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                  
  1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                  
     - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม        ฉบับละ     100  บาท                                                              
     - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                                                  
  2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                                  
  3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                                          
  4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                                     
      ร้อยละหรือเศษของร้อย                  
  5. ใบแทนใบอนุญาต                  
     - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                           
       เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
     - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                       
       หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
       - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท           

                                         
หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง
วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552

Credit คุณ วิช 16/08/2008 http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=3.0
  ขอ ป.3 ไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเหรอครับ ? ตอนผมไปขอ ทำไมต้องใช้ ุทุบๆ
บันทึกการเข้า
27,03, 2015, 07:24:49
Akakulas
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #31 เมื่อ: 27,03, 2015, 07:24:49 »

  ขอ ป.3 ไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเหรอครับ ? ตอนผมไปขอ ทำไมต้องใช้ ุทุบๆ

ผมขอก็ไม่ได้ใช้นะครับ แต่ใช้บัตรข้าราชการ
บันทึกการเข้า
25,04, 2015, 18:58:33
nu948
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #32 เมื่อ: 25,04, 2015, 18:58:33 »

ทะเบียนบ้านใช้เฉพาะสำเนาได้ไม่คับ
บันทึกการเข้า
28,04, 2015, 13:35:56
Bsig
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #33 เมื่อ: 28,04, 2015, 13:35:56 »

ขอบคุณความรุ้ครับ
บันทึกการเข้า
29,04, 2015, 10:51:59
teerapong 1
ไม่มีคำว่าล้มเหลว...นอกเสียจากว่าจะล้มเลิกไปเสียก่อน
สมาชิก
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 100« ตอบ #34 เมื่อ: 29,04, 2015, 10:51:59 »

ได้ความรู้มากเลย..ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

คนสามพราน ราษฎรเต็มขั้น อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ดั่งมีเกลือเพียงหนึ่งด้อยราคา ดีกว่ามีน้ำเค็มเต็มทะเล
29,04, 2015, 22:28:57
CH3COOH129
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #35 เมื่อ: 29,04, 2015, 22:28:57 »

ขอบคุณครับ  ธุจ้า ธุจ้า
บันทึกการเข้า
29,04, 2015, 22:41:16
9-view
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,483« ตอบ #36 เมื่อ: 29,04, 2015, 22:41:16 »

ท่านใดมีแบบฟอร์มใบรับรองความประพฤติ รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
09,05, 2015, 11:41:31
อ้าย คนเมือง
super member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,039

เฮาเป๋นคนเมือง แต่ฮักจิง อิลุ๊


« ตอบ #37 เมื่อ: 09,05, 2015, 11:41:31 »

ท่านใดมีแบบฟอร์มใบรับรองความประพฤติ รบกวนด้วยครับ
ขอบคุณครับ
อยากได้เหมือนกันครับ
บันทึกการเข้า

*-*อ้ายคนเมืองเหนือ*-*
15,06, 2015, 10:33:04
PHOTSATORN
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 12,414


มองการณ์ไกล รวมใจพัฒนา มุ่งหมายสามัคคี ดีสันทนาการ


« ตอบ #38 เมื่อ: 15,06, 2015, 10:33:04 »

บันทึกการเข้า
15,06, 2015, 10:48:51
ClassicBoy
สมาชิก
**
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 287


« ตอบ #39 เมื่อ: 15,06, 2015, 10:48:51 »

ขอบคุณมากครับ มีคำถาม 2 ครับ
1. สามารถเขียนด้วยลายมือได้ไหม? หรือต้องพิมพ์เท่านั้น
2. ช่องว่างสุดท้าย ในฐานะ ........... ขอให้ท้อยคำ กรณีที่ผู้เซ็นต์ไม่เป็นผู้บังคับบัญชา สามามารถ เขียนว่า ญาติ? ส่วนใหญ่เขาเขี่ยนว่าไรครับ
บันทึกการเข้า
15,06, 2015, 11:21:38
PHOTSATORN
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 12,414


มองการณ์ไกล รวมใจพัฒนา มุ่งหมายสามัคคี ดีสันทนาการ


« ตอบ #40 เมื่อ: 15,06, 2015, 11:21:38 »

ขอบคุณมากครับ มีคำถาม 2 ครับ
1. สามารถเขียนด้วยลายมือได้ไหม? หรือต้องพิมพ์เท่านั้น
2. ช่องว่างสุดท้าย ในฐานะ ........... ขอให้ท้อยคำ กรณีที่ผู้เซ็นต์ไม่เป็นผู้บังคับบัญชา สามามารถ เขียนว่า ญาติ? ส่วนใหญ่เขาเขี่ยนว่าไรครับ
รอผู้รู้มาตอบดีกว่า เดี๋ยวผมไปตามมาให้ครับ


ไปถามพี่ๆใน line มาแล้ว ได้ความว่า

1. สามารถเขียนด้วยลายมือได้ไหม? หรือต้องพิมพ์เท่านั้น

เขียนด้วยชายมือก็ได้

2. ช่องว่างสุดท้าย ในฐานะ ........... ขอให้ท้อยคำ กรณีที่ผู้เซ็นต์ไม่เป็นผู้บังคับบัญชา สามามารถ เขียนว่า ญาติ? ส่วนใหญ่เขาเขี่ยนว่าไรครับ

ตรง...ในฐานะ....ให้ใส่ชื่อผู้บังคับบัญชาผู้รับรอง

เครดิต วายุ รักในหลาวง ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15,06, 2015, 11:32:53 โดย PHOTSATORN » บันทึกการเข้า
15,06, 2015, 11:32:22
วายุ
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 7,666


มือปืนระดับชำนาญการ


« ตอบ #41 เมื่อ: 15,06, 2015, 11:32:22 »

เขียนด้วยลายมือได้ครับ ส่วนตรงในฐานะ....ก็ใส่ชื่อผู้บังคับบัญชาผู้รับรอง ยิ้มยิงฟัน
บันทึกการเข้า

ปืนมีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานใคร
15,06, 2015, 11:34:43
PHOTSATORN
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 12,414


มองการณ์ไกล รวมใจพัฒนา มุ่งหมายสามัคคี ดีสันทนาการ


« ตอบ #42 เมื่อ: 15,06, 2015, 11:34:43 »

เขียนด้วยลายมือได้ครับ ส่วนตรงในฐานะ....ก็ใส่ชื่อผู้บังคับบัญชาผู้รับรอง ยิ้มยิงฟัน
ขอบคุณครับพี่
บันทึกการเข้า
15,06, 2015, 12:12:02
วายุ
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 7,666


มือปืนระดับชำนาญการ


« ตอบ #43 เมื่อ: 15,06, 2015, 12:12:02 »

แบบฟอร์มที่เห็นนี้ สำหรับผู้ที่มิใช่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างส่วนราชการ ก็ให้ข้าราชการรับรอง ตามหมายเหตุนั่นเลยครับ ก็ใส่ชื่อข้าราชการผู้รับรอง...  ยิ้มยิงฟัน ธุจ้า
บันทึกการเข้า

ปืนมีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานใคร
15,06, 2015, 12:37:48
PHOTSATORN
Gun In Thai Mania
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 12,414


มองการณ์ไกล รวมใจพัฒนา มุ่งหมายสามัคคี ดีสันทนาการ


« ตอบ #44 เมื่อ: 15,06, 2015, 12:37:48 »

แบบฟอร์มที่เห็นนี้ สำหรับผู้ที่มิใช่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างส่วนราชการ ก็ให้ข้าราชการรับรอง ตามหมายเหตุนั่นเลยครับ ก็ใส่ชื่อข้าราชการผู้รับรอง...  ยิ้มยิงฟัน ธุจ้า
ดีนะที่ไม่ได้อยู่ กทม. ยิ้มยิงฟัน
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: